We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
22 January 1844

Benoeming van H.I. Swaving tot kantonrechter.

Kantonr Swaving

Henri Isaak Swaving, geboren te Zutphen, was de jongste zoon van Dr. Pieter Justus Swaving, burgemeester der stad Zutphen en Johanna Christina Heytmeijer. Het “Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1881” meldt over hem: “Als kantonrechter verwierf Swaving door zijne bekwaamheid, nauwgezetheid en rechtvaardigheid zich de achting van aanzienlijken en geringen; niet het minst van de laatsten. Al boezemde zijne onaanzienlijke gestalte het ruwe volk geen ontzag in, zoodat het hem half spottend, half hartelijk ‘ons richterken’ placht te noemen, in zijne uitspraken stelden allen het grootste vertrouwen en niemand twijfelde of de Grolsche ‘kantonsrichter’ was de knapste van de Graafschap. Toch is er een tijd geweest, dat de getrouwe vervulling van zijn ambtsplicht hem onaangenaamheden berokkende. Het was in den zomer van 1846, toen een moordaanslag, een gruwel zooals men in die destijds zoo afgelegen streken slechts bij naam kende, de bevolking van Groenlo in rep en roer bracht.

H.I. Swaving bleef rechter in Groenlo tot 27 juli 1860, daarna werd hij rechter in Zutphen.

Bron: Nederlandsche Staats Courant. Foto: ECAL.

Leave a Reply

Top
Gegevens laden