We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
3 April 2014

‘Ik zal er alles aan doen om midden in de samenleving te staan!’

Annette Bronsvoort nieuwe burgemeester van Oost Gelre.

Oost Gelre – Na een periode van maar liefst 24 jaar werkzaam te zijn geweest bij het Openbaar Ministerie, heeft Annette Bronsvoort (54) een andere weg in haar leven ingeslagen. Op donderdag 3 april jl. werd zij onder grote belangstelling door de Commissaris van de Koning beëdigd tot de nieuwe burgemeester van de gemeente Oost Gelre. Als zij-instromer beleefde de voormalig hoofdofficier van justitie in het noorden van ons land vervolgens op vrijdag 4 april jl. op het gemeentehuis in Lichtenvoorde de eerste werkdag in haar nieuwe functie. Uw verslaggever van de weekkranten Elna en Groenlose Gids was daarbij aanwezig om haar via een vraaggesprek aan alle burgers van de gemeente Oost Gelre te kunnen voorstellen.

Door Theo Huijskes

Enerzijds nog volop nagenietende van de succesvolle en bovenal gezellige installatieavond in HRZ ’t Zwaantje in Lichtenvoorde en anderzijds nog totaal onwennig op haar nieuwe werkplek, gooit Annette Bronsvoort al haar beschikbare vocabulaire op tafel om maar vooral te laten blijken dat zij het waardeert dat zij zo welkom is in Oost Gelre en dat zij er heel veel zin in heeft om er een mooie tijd van te maken. En dit laatste vooral met de burgers zelf en dat in alle kernen van de gemeente.

Van een rechtelijke organisatie naar een gemeentelijke organisatie.

“Als officier van justitie kon ik wel een bijdrage leveren aan de samenleving, maar dat op afstand. Als burgemeester sta je veel dichter bij de burger, waarbij het werk en de aandacht de lokale samenleving als geheel raakt. Dat ik nu midden in de samenleving sta en in rechtstreeks contact met de burger kan en mag functioneren, maakt het voor mij aantrekkelijk om deze functie uit te voeren. De eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen dat ik een aantal jaren geleden nog niet kon vermoeden dat ik nog ergens burgemeester zou worden. Des te blijer ben ik, omdat het burgermeesterschap de verbreding is die ik zoek. In tegenstelling tot mijn werk bij het OM kan ik mijn ei nu op een veel breder terrein kwijt en dat op het terrein van bijvoorbeeld welzijn, zorg, ruimtelijke ordening, werk en inkomen, leefbaarheid en ga zo maar door.”

Waarom heeft u gekozen voor Oost Gelre?

“Gelijk na het lezen van de vacature had ik zoiets van: Oost Gelre weet zich te presenteren. Het is niet alleen een mooie, maar ook een zeer ambitieuze gemeente. Bovendien spreekt mij de in deze gemeente aanwezige organisatiekracht, saamhorigheid en onderlinge betrokkenheid geweldig aan. Hier worden de handen uit de mouwen gestoken. Het naoberschap, zoals men dat hier noemt, viert gelukkig nog altijd hoogtij.”

U bent de eerste PvdA-burgemeester in Oost Gelre (en voorheen in Groenlo en Lichtenvoorde).

“In mijn beleving is de politieke kleur niet van belang. Ik ben wel altijd politiek geïnteresseerd geweest, maar heb vanwege mijn functie bij het Openbaar Ministerie nooit een politiek profiel met mij mee willen dragen. In het verlengde daarvan heb ik ook nooit met de PvdA-kleur te koop gelopen. Dit met het gevolg dat velen om mij heen dat ook nooit hebben geweten.”

Wat weet u inmiddels van de gemeente Oost Gelre?

“Vanzelfsprekend ga je oriënterend te werk wanneer je de vacature ziet en al helemaal wanneer je met de vertrouwenscommissie gaat praten en vervolgens wordt voorgedragen. In dit stadium wil ik daarover niet al teveel zeggen. Ik ben hier helemaal nieuw en daarom laat ik mij verrassen. Bovendien vind ik het leuk, spannend en bovenal uitdagend om als burgemeester alles zelf te ontdekken, ongeacht wie of wat dat is en waar dat is binnen deze prachtige gemeente.”

Wat kan Oost Gelre van u als burgemeester verwachten?

“Eigenlijk wil ik dat samenvatten met slechts enkele woorden: een toegankelijke en verbindende burgemeester. En in die opzet kan ik doorgaan op de weg, die de gemeente reeds heeft ingeslagen met een strategienota met de aansprekende titel: ‘Samen aan de slag in andere tijden’. De eerste indrukken, die ik binnen deze gemeente heb opgedaan, zijn die van een pro-actieve en moderne organisatie. En voor zo’n organisatie wil ik mij graag als aanjager inzetten.”

Al een beeld gevormd van de werkgelegenheid en de economie in de Achterhoek?

“Ik heb gezien dat er vele en goede impulsen worden gegeven aan het bedrijventerrein De Laarberg. Ook de inhoud van de Agenda Achterhoek 2020 spreekt mij op dit punt erg aan. De belangrijkste insteek voor deze voor iedereen belangrijke materie moet een goede samenwerking zijn en dat in een zo’n breed mogelijke zin. Daarbij komt ook nog eens de in deze regio heersende krimp. In mijn ogen één van de belangrijkste onderwerpen, waarmee wij met ons allen na eerst een goede oriëntatie aan de slag moeten gaan.”

Een nieuwe gemeentelijke herindeling of meer samenwerking tussen bestaande ­gemeenten?

“Eigenlijk wil ik daar nu geen uitspraken over doen. Eerst wil ik op dat terrein het nodige ontdekken. Wel wil ik kwijt, dat te allen tijde de lokale democratie gekoesterd moet worden en dus niet in gevaar mag komen. Ik ben voorstander van gemeentelijke samenwerking. Al met al zeg ik, dat wanneer er geen absolute noodzaak is voor herindeling, je dat zeker niet moet doen.”

U weet dat Oost Gelre wordt aangemerkt als een evenementengemeente?

“Ik ben daarvan op de hoogte. Je bent nog maar amper hier of er bereiken je al geluiden over het bloemencorso in Lichtenvoorde en de dweilorkestendag in Groenlo of de kermis in Lichtenvoorde en de carnaval in Groenlo. Maar ook de kleine kernen schijnen, gelet op de daar aanwezige saamhorigheid, het nodige te organiseren. En dan natuurlijk de Zwarte Cross, een evenement dat toch wordt gezien als hét evenement van Oost Gelre?”

Al eens carnaval of kermis gevierd?

“Nee, dat is helemaal nieuw voor mij. Het enige wat ik ooit heb gedaan, is het bezoeken van de carnavalsoptocht in Oldenzaal. Maar neemt niet weg, dat ik er mij in deze gemeente helemaal op verheug. Er schijnen daarbij vele tradities te bestaan, die met hart en ziel in stand worden gehouden. Mooi toch!”

Welke hobby’s beoefent Annette ­Bronsvoort?

“Ik ben nogal sportief en dat op een breed terrein. Mag graag fietsen, doe aan spinning en zwemmen. Verder heb ik een cultureel hart en speel piano. Stel je daar overigens niet teveel bij voor. Ik behoor tot de categorie die noten hebben geleerd, maar niet kunnen spelen en dus niet de categorie die geen noten hebben geleerd en goed kunnen spelen.”

U treft het met het bezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan Groenlo.

“Vind ik natuurlijk helemaal geweldig. Net burgemeester en dan een dergelijk bezoek aan onze gemeente. Ik verheug mij daar in het bijzonder op.”

Wat wilt u tenslotte nog zeggen tegen de burgers van Oost Gelre?

“Bij het OM had ik minder persoonlijk contact. Blij ben ik mij nu te kunnen begeven tussen de inwoners van deze gemeente. Burgers die zeer betrokken zijn bij iedereen en alles en zich daardoor mede verantwoordelijk voelen voor het algemeen belang. De gemeenschapszin is hier voorbeeldig groot. Naast het aan de dag leggen van een volledige inzet, ga ik er echt van genieten en ik hoop dat de burgers hetzelfde doen van mij. Het belangrijkste voor mij is nu dat ik zo snel mogelijk zoveel mogelijk inwoners van Oost Gelre ga ontmoeten en natuurlijk iedereen, waarmee ik in de komende jaren mee zal samenwerken, goed leer kennen.”

Levensloop in vogelvlucht

Annette Bronsvoort wordt op 16 november 1959 in Hengelo Ov. geboren, waar zij ook de lagere en middelbare school doorloopt.
Vervolgens gaat zij rechten studeren in Groningen.
Tijdens deze studie leert zij haar man Albert Jan Boer kennen.
Na haar studie stapt zij als Mr. A.H. Bronsvoort in de advocatuur, waarbij zij zes jaar als advocaat in Assen werkzaam is.

In 1990 treedt Annette Bronsvoort in dienst van het Openbaar Ministerie en bekleedt gedurende een periode van bijna 24 jaar onder andere de functie van hoofdofficier van justitie in Friesland en plaatsvervangend hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Nederland, waarbij zij onder andere landelijke bekendheid krijgt vanwege de zaak Marianne Vaatstra.

Naast de dagelijkse werkzaamheden is zij op vele terreinen bestuurlijk actief, zoals lid van de Raad van Toezicht van de Mesdagkliniek en – in het verleden – de Raad van Toezicht van het Wilhelminaziekenhuis in Assen, alsmede in andere functies.

Alvorens te verhuizen naar de gemeente Oost Gelre, woont zij vanaf 1984 in Assen.
Daar worden haar beide kinderen geboren: zoon Adriaan in 1994 en dochter Laura in 1997.

Met ingang van heden woont de nieuwe burgemeester van Oost Gelre in het centrum van Groenlo en dat in het PrincenQuartier.
Echtgenoot Albert Jan blijft voorlopig met dochter Laura in Assen wonen, omdat laatstgenoemde daar eerst haar VWO-opleiding wil afmaken.
Zoon Adriaan studeert elders in het land en woont op kamers.
De nieuwe burgemeester is derhalve voorlopig veroordeeld tot een weekendrelatie, een omstandigheid waaraan met name haar kinderen erg moeten wennen.

Bron: Groenlose gids.

Leave a Reply

Top
Gegevens laden