We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
12 April 1907

Vondst kanonsloop.

Bij graaf werkzaamheden ten behoeve van de fundering voor de Calixtuskerk stuit men op een kanonsloop uit de 80 jarige oorlog.

Bron: De Graafschap-bode

18 April 1666

Bisschop van Galen sluit vrede met de republiek.

15 May 1648

Vrede van Münster.

De Vrede van Münster maakte in mei 1648 een einde aan de Tachtigjarige oorlog tussen de opstandelingen in de Nederlanden en Spanje.

De beëdiging van het vredesverdrag tussen Spanje en de Verenigde Nederlanden in het Raadhuis van Münster, 15 mei 1648, kopie naar Gerard ter Borch (II), 1648 – 1670

1 January 1628

Exacte datum onbekend.

Versterking vestingwerken.

20 July 1627

Grol wordt ingenomen door prins Frederik Hendrik.

Capitulatie-overeenkomst, getekend op 19 augustus 1627 na het Beleg van Grol door Frederik Hendrik en Constantijn Huygens.

Bron: ECAL.

20 July 1627

Lambert Verreijcken neemt het bevel over van Matthijs van Dulcken.

Mathijs van Dulcken raakt gewond bij de belegering, en kan zijn functie niet meer uitoefenen. Hij draagt het over aan Lambert Verreijcken.

20 July 1627

Belegering Grol door prins Frederik Hendrik.

In 1627 werd aan de Spaanse bezetting door Prins Frederik Hendrik voorgoed een eind gemaakt. Met een grote overmacht van ruiters, voetvolk, en artillerie werd de vesting Grol, na een beleg van ongeveer één maand, ingenomen.

5 June 1625

Opperbevelhebber prins Maurits komt te overlijden.

1 January 1610

Exacte datum onbekend.

Het pesthuis gebouwd op een eiland in de molenkolk onder Math. van Dulcken.

9 April 1609

Twaalfjarig Bestand.

Het Twaalfjarig Bestand was een periode van twaalf jaar van wapenstilstand gedurende de Tachtigjarige Oorlog waarin niet of nauwelijks door de opstandelingen in de Republiek en de Spanjaarden werd gevochten. Het bestand duurde van 1609 tot 1621.

3 August 1606

Belegering Grol door Spinola.

Het Beleg van Grol in 1606, was een belegering van de veste Grol, tegenwoordig Groenlo geheten, door het Spaanse leger onder leiding van Ambrogio Spinola, ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog. Het beleg maakte deel uit van Spinola’s veldtocht van 1605-1606. Het beleg duurde van 3 tot 14 augustus en resulteerde in een overgave van de stad aan het Spaanse leger hierdoor wordt de katholieke eredienst weer hersteld. Enkele maanden later in 1606 zou prins Maurits op zijn beurt Grol belegeren, maar dit mislukte door inadequaat handelen en tussenkomst van Spinola. Grol zou tot het Beleg van Grol in 1627 in Spaanse handen blijven.
Michiel Jansz. van Miereveld Rijksmuseum Amsterdam

27 September 1597

Overgave van de stad Grol.

Johan van Styrum kon de hevige gevechten tegen Maurits niet winnen, en geeft zich over. Het overgaveverdrag werd getekend op 27 sept. 1597.

11 September 1597

Belegering Grol door Maurits.

Het Beleg van Grol in 1597 was een belegering van de veste Grol, tegenwoordig Groenlo geheten, door het Staatse leger onder leiding van prins Maurits, ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog. Het beleg duurde van 11 tot 28 september, waarna Grol werd ingenomen door de belegeraars. Het beleg was onderdeel van Maurits’ veldtocht van 1597, een van Maurits’ succesvolle offensieven tegen de Spanjaarden tijdens zijn Tien Jaren.
Bron: wikipedia
Michiel Jansz. van Mierevelt Rijksmuseum Amsterdam

14 July 1595

Belegering Grol door Maurits.

Het Beleg van Grol in 1595, was een belegering van de veste Grol, tegenwoordig Groenlo geheten, door het Staatse leger onder leiding van Prins Maurits, ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog. Het beleg duurde van 14 tot 24 juli, waarna Mondragon met zijn leger arriveerde en Maurits zich terug trok.
Bron: Wikipedia

Portret van Cristóbal de Mondragón y Otalora, Jan Punt, 1786 col. Rijksmuseum.

1 January 1580

Exacte datum onbekend.

Groenlo weer Spaans door Graaf van Rennenberg.

In 1580 werd de stad voor het eerst door de Spanjaarden bezet, waardoor een eerste poging tot het invoeren van de protestantse religie in de kiem gesmoord werd. Hierbij werd pastoor Johannes Naelman afgezet. Na de komst van de Spanjaarden werd Rutger van Baer benoemd tot vice-cureit.

Top
Gegevens laden