We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
20 July 1937

Reorganisatie belastingen.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

22 February 1933

Benoeming van N.J. den Hartog tot inspecteur der belastingen.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

1 April 1931

Benoeming van dhr. D.J. Müller tot ontvanger der belastingen.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

16 August 1929

Wie het kleine versmaadt…!

Bron: Nieuwe Brielsche Courant.

6 November 1924

Kommiezen gevraagd.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

20 March 1924

Benoeming van A.C. Luber tot ontvanger der belastingen.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

1 January 1924

C.J. van Hiele is eervol ontslag verleend als ontvanger der directe belastingen.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

15 April 1923

Benoeming van A.G.J. Tenkink tot ontvanger der registratie en domeinen.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

1 October 1922

Benoeming van E. Otte tot kommies der belastingen..

Bron: Goessche Courant.

21 September 1921

Vertrek J.V. Versluijs als ontvanger der belastingen.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

3 March 1920

Benoeming van J.C. Versluys tot ontvanger der belastingen.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

14 November 1919

Vertrek van J. Pleyte als ontvanger der belastingen.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

9 April 1914

Vertrek van I.J.J. van Assum als inspecteur der belastingen.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

10 January 1914

Mr. J. Pleijte benoemd tot ontvanger der domeinen.

Bron: Middelburgsche Courant.

5 December 1913

Vertrek van P.J. Adriani als inspecteur der domeinen.

Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode.

27 April 1912

Benoeming van J.H.W. Soeters tot ontvanger der belastingen.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

1 May 1911

Vertrek F.P. Wethmar en benoeming van I.J.J. van Assum als inspecteur der belastingen.

Bron: Middelburgsche Courant.

20 August 1908

Benoeming van C.J. van Hiele tot ontvanger der belastingen.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

25 March 1908

Vertrek T.A. Coenen als ontvanger der belastingen.

Bron: Middelburgsche Courant.

10 June 1906

Vertrek van H.L.A. Bongaerts.

Bron: Middelburgsche Courant.

25 January 1906

T.A. Coenen benoemd tot ontvanger der belastingen.

Bron: Middelburgsche Courant.

5 December 1905

Vertrek van J. Moll als ontvanger der belastingen.

Bron: Middelburgsche Courant.

30 April 1904

M.H.L.A. Bongaerts herbenoemd tot ontvanger der belastingen.

Bron: Middelburgsche Courant.

6 November 1903

Vertrek van G. den Hartogh benoeming van F.P. Wethmar als inspecteur de belastingen.

Bron: Middelburgsche Courant.

13 October 1903

Benoeming van J. Moll tot ontvanger der belastingen.

Bron: Utrechts Archief.

Top
Gegevens laden