We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
18 November 2013

School de Ni`je Veste wordt gesloopt.

Foto`s
17 July 1996

De Ni’je Veste wordt nieuwe naam gefuseerde scholen

Leerlingen vieren allerlaatste schooldag Groenlose Deken van Dam

GROENLO
De Ni’je Veste, zo gaat de nieuwe Groenlose school heten die ontstaat uit de fusie tussen de Deken van Damschool en de St. Jozefschool. (more…)

1 August 1983

Sluiting van de St. Canisiusschool.

2 July 1983

Sluiting Canisiusschool.

7 January 1976

Opening van de Watermolenschool.

De school wordt op maandag 5 januari in gebruik genomen. Op woensdag 7 januari volgt de officiële opening, en wordt de naam bekend gemaakt.

Foto`s
2 April 1975

Eerste paal geheid voor de Watermolenschool.

Foto`s
14 November 1973

Op 14 november 1973 werd kleuterschool `t Whèmerhöfken officieel in gebruik genomen.

Foto`s
1 August 1973

Opening nieuwe basisschool St. Willibrordus en kleuterschool De Wipstrik.

De school start op 1 augustus met 171 leerlingen verdeeld over zes klassen en 100 leerlingen over drie kleuterklassen. De officiële opening vond plaats op vrijdag 26 oktober 1973.

Als eerste directeur: Harry van Wanroy.

4 October 1969

Opening Deken van Dam school.

4 December 1961

Groenlo kreeg als 300 ste gemeente schoolmelk in ons land.

De 4de december 1961 zal de geschiedenis ingaan als de dag waarop de schoolmelkvoorziening in Nederland een belangrijke mijlpaal passeerde: die van de driehonderdste gemeente. Die gemeente is Groenlo en het feit dat de bierstad nu ook schoolmelkstad was geworden, ging niet zonder enig ceremonieel voorbij. (more…)

13 April 1961

Vernieuwde R.K. H.B.S. wordt ingezegend door kardinaal Alfrink.

1 January 1948

Exacte datum onbekend.

Stichting van de R.K. H.B.S. door deken J.H. Hooyman.

5 July 1933

Opening vernieuwde R.K. huishoudschool.

De opening werd verricht door deken Oosterbaan.

Bron: De Tijd.

15 September 1929

Oprichting van het School en volksfeestcomité.

Later is de naam gewijzigd in Kermiscomité.

1 April 1926

Opheffing O.L. school.

Bron: De Tijd.

5 December 1924

Benoeming van J. Lootsma. tot onderwijzer der L.O. school.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

6 April 1923

Vertrek van de heer Engel als hoofd der school.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

30 May 1916

Benoeming van J.J. Moolhuizen tot schoolopziener.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

20 March 1915

Onderwijs zaken.

Bron: De Zeeuw krantenbankzeeland.

18 February 1911

Benoeming van A.J. de Wit tot aartsbisschoppelijk inspecteur van het R.K. bijz. onderwijs.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

16 November 1901

Subsidie school.

Bron: Goessche Courant.

14 September 1901

Subsidie voor school.

Bron: Middelburgsche Courant.

21 April 1900

Leerplicht.

Bron: Vlissingse Courant.

5 May 1899

Onderwijzer geschorst.

Bron: Vlissingse Courant.

31 March 1898

dr. P. Fockens wordt eervol ontslag verleend als schoolopziener.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

Top
Gegevens laden