We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
4 May 1798

De 1st grondwet van Nederland.

Het ontwerp dezer”Staatsregeling voor het Bataafsche Volk” is namens de Constitueerende Vergadering bekend gemaakt 23 Maart; door de Volksstemming is zij goedgekeurd 23 April; geproclameerd als zoodanig 1 Mei; in werking getreden 4 Mei 1798.

Leave a Reply

Top
Gegevens laden