We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
31 October 1999

Sluitingsceremonie zorgt voor volle kerk.

Een lange stoet kerkgangers trok in processie naar de Calixtuskerk, halverwerge de eredienst die in de Mariskerk begonnen was.

GROENLO
Zelden heeft de Mariakerk in Groenlo de laatste jaren zo vol gezeten als gisteren, de dag dat er voor de laatste keer een eredienst werd gehouden. Afgeladen vol was de kerk, die mogelijk in de toekomst cultu-reel centrum wordt. De dienst van de sluitingsceremonie werd om tien uur begonnen en om klokslag kwart voor elf gingen de deuren open. De dienst werd onderbroken om in processie naar de oude Calixtuskerk te wandelen, dat het nieuwe onderkomen is voor de kerkgangers die altijd naar de Heilige Maria Moeder Godskerk zijn gegaan.

Lange stoet
Op muziek van de Leo Harmonie (Ave Maria) trok de lange stoet naar de verderop gelegen Calixtus. Pastoor Willy Bekke sloot de deuren van de Mariakerk voor de laatste keer af. In de stoet werd ook het beeld Maria van Banneux uit de Mariakerk meegenomen, doopbaken, huwelijksboeken, bijbels, kruisjes van overledenen en andere zaken. Bij de Calixtuskerk aangekomen moest drie keer op de deur worden geklopt, waarna de zware toegangsdeuren openzwaaiden en de honderden kerkgangers naar binnen dromden. Er was voor gekozen om de deuren dicht te houden tot iedereen was gearriveerd, zodat iedereen rustig zijn eigen plekje in de kerk kon zoeken. Onderweg haakten geen kerkgangers af. Daarvoor was wel gevreesd, uit mogelijke ontevredenheid over de sluiting van de Mariakerk.

Problemen
De Mariakerk werd begin jaren zestig gebouwd en kwam enkele jaren geleden door teruglopend kerkbezoek in de problemen. Vervolgens werd besloten één parochie te vormen met de Calixtuskerk: de H. Calixtus en Maria Moeder Gods parochie. Bij de discussie welk kerkgebouw zou moeten worden gesloten, werd gekozen voor de moderne Mariakerk.

Foto: Theo Kock

Leave a Reply

Top
Gegevens laden