We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
24 September 1985

Haast met nieuwbouw mortuarium in oktober in gebruik

GROENLO
Er is haast geboden met het gereedkomen van het nieuwe mortuarium op de r. k. begraafplaats aan de Lichtenvoordseweg.
Begin oktober zal de nieuwbouw klaar moeten zijn. Het bestaande mortuarium naast de kapel van het verpleeghuis de Molenberg wordt opgeheven. In de directe omgeving daarvan bouwt de Stichting Ziekenzorg een nieuwe centrale keuken voor verpleeghuis en bejaardencentrum. Door de verantwoordelijke instanties is daarvoor ondertussen toestemming verleend. De aanbesteding van dit karwei heeft binnenkort plaats. De trapsgewijze gevel van de nieuwbouw levert bij de breedste kant smalle, rechtopstaande ramen op. Daardoor wordt in de aula een ‘versluierde en wat gedempte’ lichtinval verkregen. Deze is dan tevens geschikt als gebedsruimte. De aula biedt plaats aan 100 tot 125 mensen. Door de nieuwbouw aan de achterzijde van het bestaande gebouw te ‘plakken’ kan ook gebruik gemaakt worden van de bestaande behuizing.
De boogingang is verdwenen en is van een deur voorzien. In het oude gedeelte komen de opbaarruimte, de toiletten en een kantoortje. De aula maakt het grootste deel van de nieuwbouw uit. Daar komen ook de technische installaties en berging. De oude toegang, onder de boog van het gebouw door, verdwijnt. Voor de bezoekers aan het kerkhof komt rechts van het mortuarium de ingang. DE planning is omaan de andere kant een toegangsweg voor motorvoertuigen te maken. Het stichtingsbestuur r. k. begraafplaats, die het mortuarium bouwt en ook voor de exploitatie zorgt, wil de aula op passende wijze aankleden. On-
der de bedrijven en bankinstellingen wordt hiervoor een actie gehouden. „De eerste resultaten van deze actie zijn gunstig”, aldus voorzitter Frans Groot Kormelink van de Stichting r. k. begraafplaats.

Leave a Reply

Top
Gegevens laden