We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
1 January 1829

Nieuwe begraafwet van kracht.

Op 1 januari 1829 gaat de wet van kracht dat “afgestorvenen niet meer begraven binnen de bebouwde kom der gemeente.” Men diende een begraafplaats aan te leggen op een minimale afstand van 35 à 40 ellen. ( ± 24 à 28 meter)

Bron: Staats Courant 10-09-1827

Leave a Reply

Top
Gegevens laden