We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
23 September 1998

Polarcup doet wat Grolsch niet lukte

GROENLO – Wat met brouwer Grolsch niet lukte, is met het Groenlose verpakkingsbedrijf Polarcup wel gelukt. Na vijftien, jaar plannenmakerij en soms erg moeizame besprekingen is het Groenlose bedrijf voor de gemeente behouden gebleven. Polarcup is van de Borculoseweg en Houtwal verhuisd naar een deels gloednieuw gebouw aan de Industrieweg op het vernieuwde industrieterrein Brandemate. Gistermiddag werd de nieuwe fabriek officieel geopend door de commissaris van de koningin in Gelderland Jan Kamminga. De Garde der Kanonniers van Grol was uitgerukt om Kamminga te helpen bij, de plechtige openingshandéling. Het werd een feestelijke gebeurtenis waar iedereen zich trots en blij’ toonde. Toch had Kamminga een ‘zorge-ijke’ boodschap voor de Achter-\hoekse overheden en het be-\drijfsleven meegebracht. Volgens de Commissaris mag Groenlo te-\recht blij zijn dat Polarcup, dat aan 300 mensen werk biedt, voor de gemeente behouden blijft. En ook is het in zijn ogen gunstig dat er nu prachtige woning-\bouwlocaties aan de Houtwal en Borculoseweg beschikbaar komen. ,,Maar er is toch reden voor ongerustheid. De groei van het aantal banen in de Achterhoek blijft namelijk achter bij de landelijke ontwikkelingen. En dat terwijl de beroepsbevolking zal groeien. Er moeten daarom nieuwe bedrijven naar de Achterhoek worden gehaald. We moeten daar actief voor vechten en de provincie wil daar in elk geval veel energie in steken”, liet Kamminga weten. Volgens hem zal er ‘krachtig en aanvallend’ moeten worden gevochten om nieuwe bedrijven naar de streek te halen. „Dat wordt een flinke strijd, want als het aan het rijk ligt komt er zelfs in een plaats als Doetinchem geen bedrijf van buiten. Dat beleid moeten we actief bestrijden”, meende de Gelderse commissaris. In zijn ogen is ook haast geboden, omdat er de komende jaren veel arbeidskrachten, die uit de agrarische sector komen, aan werk moeten worden geholpen. De landbouw biedt nu nog aan tien procent van de beroepsbevolking werk, maar dat zal over enkele jaren fors minder worden. Dat de provincie er wat voor over heeft om bedrijvigheid in de Achterhoek te houden is ook ge-bleken tijdens de verplaatsing van Polarcup. Om die verhuizing mogelijk te maken droeg de provincie Gelderland f5 miljoen bij. De gemeente deed daar nog eens f1.250.000 bij. De nieuwbouw kostte in totaal een kleine f20 miljoen. Volgens de vice-presi-dent van Polarcup Dominique Kieffer betekenen de renovatie en nieuwbouw aan de Industrieweg in Groenlo het begin van nieuwe groei. „Met nieuwe machines en een doelmatig ingericht bedrijf moet de productie flink kunnen worden opgekrikt”, meende hij. Polarcup Groenlo maakt deel uit van een Fins moederbedrijf dat wereldwijd actief is op het gebied van verpakkingen en snoepgoed. In Groenlo bestaat een belangrijk deel van de productie uit verpakkingen voor ijsjes. De omzet over vorig jaar bedroeg ongeveer f65 miljoen. Petra van Wingerden, net een week burgemeester van Groenlo, onderstreepte het grote belang van het behoud van Polarcup voor Groenlo. Zij wees daarbij ook op de financiële bijdragen die de provincie en de gemeente op tafel hebben gelegd. Er is in haar ogen niet alleen veel geïnvesteerd in het productiegedeelte van de fabriek. Ze wees er ook op dat er veel geld is uitgetrokken om de arbeidsomstandigheden en de veiligheid van het personeel te verbeteren. Daarnaast zijn aanzienlijke milieumaatregelen getroffen.

Leave a Reply

Top
Gegevens laden