We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
7 October 1993

RTL-ploeg interviewt raad van wijze mannen

GROENLO
Een dot poetskatoen bungelt aan een slap soort werphengel boven een groepje mensenn. De camera`s snorren en Wim Terpstra praat met de raad van wijze mannen, die sinds de harttransplantatie van Grolle’s centrum de Markt als vergaderplaats hebben gekozen. Tenminste bij goed weer. Maar woensdagmorgen mocht het best pijpestelenregenen, de wijze mannen waren er. Want door een interview- en filmploeg van RTL 4 werden opnames gemaakt voor het informatieve programma Huis & Tuin’ dat elke zaterdagmiddag van vijf tot zes uur op de beeldbuis verschijnt. Groenlo staat tijdens de uitzending van zaterdag 16 oktober in dat programma centraal.
De filmploeg hadden voor “HOT NEWS” news’ gekozen door de ‘Raad van wijze mannen’ uit te nodigen om een mening over Groenlo te geven. Deze mannen deden dat vrijuit en zonder een blad voor de mond te nemen. Toch kwam het gemeentebestuur er nog genadig af, want ‘de Raad van wijze mannen had wel waardering voor de manier waarop het hart van Groenlo en ook de buitenwijken de laatste jaren een smaakmakende metamorfose hadden ondergaan. De gesprekken op de Markt werd geleid door Wim Terpstra, die als de ‘bouwheer’ van Groenlo beschouwd ,kan worden maar zelf zegt nooit` een echte Grollenaar te zullen worden omdat zijn wieg daar toevallig niet heeft gestaan. Tijdens openluchtconferentiede stond de vraag centraal wat nu feitelijk onder een “Grollenaar” verstaan mag worden. De definities waren van uiteenlopende aard. Andries Huitink: „een Grollenaar moet kunnen aantonen dat zijn voorvaderen ten tijde van Napoleon al binnen de veste een onderkomen hadden.” Antoon Frank formuleerde het anders: „Mien grootvader was Grols en dronk Grolsch, mien vader was Grols en dronk Grolsch en mi’j lust hum ok wal.” Hendrik Wisseborn vond dat elke rechtgeaarde Grollenaar tenminste een kanon in huis heeft. „Ik heb er morgen nog twee verkocht,” voegde hij er heel erg zakelijk aan toe.
Ab Huisman vond de Canisius de mooiste woonplek in Groenlo. „Geen wonder, daor woont allemaal geleerde leu, want daor hef vrogger de Canisiusschole estaone”, voegde het meest verlegen lid van de Raad toe, waarop Antoon Frank gauw aanvullde met: „Dat klopt, want op dee school hebt Henny Bomers en Antoon Frank ok estudeerd . Henny Bomers is noo bisschop van Haarlem en ik bun noo postbode van Grolle.”
De filmploeg had het druk met het vastleggen van al de gegevens. Regelmatig werd gevraagd het Algemeen Beschaafd Nederlands te hanteren omdat RTL geen extra kosten voor ondertiteling wilde maken. Ondanks dit alles, werd het onomstotelijk duidelijk dat een Grollenaar ontzettend veel van zijn stad houdt. „Vandaar dat zich hier bijna geen mensen later cremeren, ze willen er graag dood liggen”, was de opmerking van een van de randfiguren.
Onkruid
RTL trok later onder aanvoering van Wim Terpstra door de buitenwijken om de nieuwbouw te filmen. Het leek allemaal rozengeur en maneschijn. Tot onkruid na. Maar dat is gauw verdwenen, zegde Wim Te astra toe „As ‘t maor vrös, dan is alles zo weg”, zei Toon van Druten die vond, dat een Grollenaar nog liever een borreltje heeft dan twee….

Foto: Henk Westerveld.

Leave a Reply

Top
Gegevens laden