We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
4 December 1961

Groenlo kreeg als 300 ste gemeente schoolmelk in ons land.

De 4de december 1961 zal de geschiedenis ingaan als de dag waarop de schoolmelkvoorziening in Nederland een belangrijke mijlpaal passeerde: die van de driehonderdste gemeente. Die gemeente is Groenlo en het feit dat de bierstad nu ook schoolmelkstad was geworden, ging niet zonder enig ceremonieel voorbij.
In de school, vanwaar de schoolmelkvictorie te Groenlo begon — de St. Canisiusschool — was een aantal genodigden bijeengekomen om het heugelijke feit te vieren.
Dr. W. P. J. A. Weebers. inspecteur van de volksgezondheid voor Gelderland, meende dat een school zonder schoolmelkvoorziening niet aan de kinderen geeft wat zij behoort te geven.
Jhr. mr. E. M. van Nispen tot Pennerden, de burgemeester van Groenlo, die het voorzitterschap van het plaatselijk schoolmelkcomité gaarne had aanvaard. werd daarvoor dank gezegd door ir. M. de Vos. de voorzitter van het Centraal Schoolmelkcomité.
Ir. de Vos legde er de nadruk op. dat de schoolmelk in de moderne samenleving onmisbaar is en de medewerking verdient van gemeentelijke autoriteiten en schoolbesturen. Toch mag schoolmelkvoorziening geen gemeentezorg zijn, omdat zij nodig is voor de jeugd uit alle lagen der bevolking. De kosten worden voornamelijk door de ouders betaald en maar een klein deel uit subsidies bestreden.

Dr. A. Th. M. Peters. de schoolarts. sprak als zijn mening uit, dat de kinderen in de regel te weinig eiwit in hun voeding krijgen. Schoolmelk helpt dit tekort op te heffen. Het drinken van melk tijdens de ochtendpauzen op school heeft een gunstige invloed op de oplettendheid en ‘t concentratievermogen van de jeugd.

Een bezoek van Sint Nicolaas aan de school kon op deze vierde december moeilijk uitblijven. Hij kwam dr. Weeber een onderscheiding uitreiken voor zijn aandeel in de ontwikkeling van de Gelderse schoolmelkvoorziening: een zilveren flesje met opschrift „Schoolmelk Groenlo 1961 en een lint in de Grolse gemeentelijke kleuren.
De oorsprong van de sehoolmelkvoorziening in Nederland ligt in Rotterdam (sinds 1935’36). Gelderland sloeg geen slecht figuur met een aantal van veertig gemeenten waar schoolmelkvoorziening is ingevoerd. Van de dertienhonderd Groenlose kinderen nemen er 1082 deel. Van de ongeveer elfhonderd Nederlandse gemeenten zijn er nu driehonderd waar schoolmelkvoorziening een feit is. In deze driehonderd Zijn de grootste plaatsen van Nederland begrepen.

Bron: Holtens Nieuwsblad.

Leave a Reply

Top
Gegevens laden