We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

De schepper der Nederlandsche stroohulzennijverheid.

Deze hulzen, die thans in een 30-tal Nederlandsche fabrieken worden vervaardigd (in Noord-Brabant 21, in Limburg 3, in Gelderland 2, in Groningen 2, in Overijsel 1 en in Noord-Holland 1), worden voornamelijk gemaakt van roggestroo; ze worden meest naar het buitenland verzonden, vooral naar België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Ierland, Nederlandsch-Indië, de Vereenigde-Staten, Canada, Zuid-Amerika, Australië en Zuid-Afrika, en dienen voor bescherming van flesschen.
De schepper van deze industrie in ons land is kort geleden te Rotterdam overleden in den ouderdom van 79 jaar ; hij heet H. J. Dievelaar. Volgens een verslag in de Nieuwe Rott. Ct. was hij een man van zelfstandige denkbeelden en initiatief, wien het in de wereld echter niet meegeloopen is. Belangrijke uitvindingen heeft hij niet gedaan, maar, nadat hij gedurende ruim 15 jaren als vertegenwoordiger voor een Rotterdamsche wijnfirma had gewerkt, kwam hij er toe, de fabricage van stroohulzen in Nederland in te voeren. Hij zag nl., dat alle stroohulzen steeds uit België en Frankrijk werden ingevoerd, en kwam toen op de gedachte, deze industrie in Nederland te grondvesten.
Door zijn huwelijk geraakte hij in het bezit van eenig kapitaal, circa 2 ton ; bovendien namen eenige andere kapitalisten deel in zijn onderneming; zoo werd een fabriek, De Eekhof, te Groenlo gebouwd, alsmede te Buitenpost. Het gaf werk aan 500 menschen in een nieuwe nijverheid, ongeveer in de jaren 1880-1888. Weldra genoot Dievelaar een internationale faam door goede en goedkoope leveranties en bracht hij het zelfs zoover, de stroohulzen van de fabrieken te Groenlo en Buitenpost te kunnen uitvoeren naar Engeland, Frankrijk en België.
Hij kreeg op de tentoonstelling te Antwerpen in 1888 de Gouden Medaille voor het beste product en eveneens te Parijs. Het bedrijf werd zoodanig uitgebreid, dat ook in de gevangenissen te Groningen, Zwolle, Leeuwarden en Ommerschans voor zijn onderneming werd gewerkt. Zoo is hij er ook toe gekomen, over slechte toestanden in de Nederlandsche gevangenissen, vooral op het gebied van voeding, te schrijven.
Later voerde Dievelaar uit Frankrijk nieuwe machines in voor de stroohulzen-fabricage, doch het liep hem door verschillende omstandigheden tegen. Dievelaar moest liquideeren en zijn geheele bedrijf in fabrieken en gevangenissen stop zetten. Steeds heeft dit échec aan zijn energie en leven geknaagd, doch hij blijft de man, die deze industrie in Nederland heeft ingevoerd, en nog vindt men de geëmailleerde borden aan oude stations in België met opschrift : H. J. Dievelaar, Fabrique de Paillons, Groenlo (Hollande).

R. SCHUILING.

6 March 2014

H.M. Lups schreef:

Dit is een mooie aanvulling voor mijn rubriek oude beroepen (strohulzenfabricage).
In de 3e regel van onder staat éche. Dit moet zijn échec.
Vr. groet
Henk Lups

Leave a Reply

Top
Gegevens laden